Opinie van Pieter Staes in DE STANDAARD: 'Het witwaseffect van Law-Train'

PROGRESS Lawyers Network - 14/02/2017

Lees meer...

Van 29 januari tot en met 3 februari trok een delegatie juristen en professoren, waaronder PROGRESS advocaat Pieter Staes, op onderzoek naar Palestina.

De focus van het reisgezelschap lag op het door de EU gesubsidieerde Law-Train project, waarbij verschillende Europese entiteiten (waaronder de KULeuven en de Belgische Federale Overheidsdienst Justitie) en Israëlische instellingen samenwerken inzake ondervragingstechnieken van cross-border misdrijven.

U treft een verslag dat verscheen in de Knack en tevens een opiniestuk uit De Standaard.

Het verzet tegen Trumps #MuslimBan

PROGRESS Lawyers Network - 03/02/2017

Lees meer...

Vorige vrijdag kondigde president Trump een presidentieel decreet af ter « bescherming van de natie tegen de binnenkomst van vreemde terroristen in de Verenigde Staten ». Meteen ontstonden protesten tegen wat in twitter-taal in feite neerkomt op een #MuslimBan.

Lees hier meer over het verzet en over hoe de rechtmatigheid, efficiëntie en totstandkoming van de maatregel in vraag kunnen worden gesteld...

De Standaard: 'Wij zijn niet het campagne -apparaat van PVDA'

Mieke Van den Broeck - 02/01/2017

Lees meer...

'Ze maakte van een geweigerd humanitair visum voor een Syrisch gezin de inzet van een bitse strijd tot op het hoogste juridische en politieke niveau. Is Mieke Van den Broeck een humanitaire advocate of een communistische activiste? ‘Elke advocaat droomt er toch van iets in de samenleving te veranderen?’

Lees verder: 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20161231_02652644?shareId=993826397ff8de945843cdc73e24a1936f670ef0d17ba6f8b6f39a8e24181652231843d80a2448e4dd2048a1c7f5e3a86243d9875c3a76b64b393b09a6883cb6f04103e6c29bcd2b03a4919d758c77b6

Lees ook het artikel in De Morgen: 'Advocate Syrisch gezin waarschuwt: "Dit is het einde van de rechtsstaat':
http://www.demorgen.be/binnenland/advocate-syrisch-gezin-waarschuwt-dit-is-het-einde-van-de-rechtsstaat-b593618e/

 

Het Brussels Hof van Beroep stelt de Syrische familie in het gelijk

PROGRESS Lawyers Network - 07/12/2016

Vandaag veroordeelde het Hof van Beroep de Staatssecretaris om het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tot het afleveren van de visa aan de Syrische familie, uit te voeren, en dus om de visa af te leveren...

Lees meer...

Voor de vijfde maal stelt een Belgische rechter de Syrische familie in het gelijk.

De familie vraagt dan ook opnieuw aan de Staatssecretaris Theo Francken om de humanitaire visa af te leveren.

Sinds 20 oktober 2016 weigert de staatssecretaris een uitvoerbaar arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te respecteren.  

Deze houding schendt de rechtsstaat en is onmenselijk gelet op de dramatische situatie waarin de familie met twee kindjes zich bevindt.

Het Brusselse Hof van Beroep onderstreept dat de weigering van de Staatssecretaris een uitzonderlijk ernstig nadeel veroorzaakt aan de familie.

In het geval de Staatssecretaris haar arrest niet zou respecteren, zal hij een dwangsom van 4000 euro per dag vertraging moeten betalen.

Wij hopen dit drukkingsmiddel niet te moeten gebruiken.

Het is ondenkbaar dat Theo Francken zal volhouden rechterlijke beslissingen naast zich neer te leggen, in strijd met de scheiding der machten.

Het enige wat de familie wil, is kunnen ontsnappen aan het oorlogsgeweld.

http://pvda.be/artikels/syrisch-gezin-we-willen-niet-rijk-worden-maar-veiligheid-geraken

Advocaten van Progress Lawyers Network aanwezig op conferentie te Lissabon

PROGRESS Lawyers Network - 29/11/2016

Op 10,11 en 12 november organiseerde IADL (International Association of Democratic Lawyers) in samenwerking met de Portugese APJD een conferentie, precies vijftig jaar na het aannemen van de UNO-verdragen BUPO (Burgerlijke en politieke rechten) en ECOSOC (Economische, sociale en culturele rechten)...

Lees meer...

Op 10,11 en 12  november organiseerde IADL (International Association of Democratic Lawyers) in samenwerking met de Portugese APJD een conferentie, precies vijftig jaar na het aannemen van de UNO-verdragen BUPO (Burgerlijke en politieke rechten) en ECOSOC (Economische, sociale en culturele rechten).

Een 200 tal advocaten, uit alle werelddelen, rapporteerden over de toepassing van deze verdragen in hun land.

Ook advocaten van PROGRESS Lawyers Network waren aanwezig op de conferentie waaronder de Secretaris-Generaal van IADL Jan FermonJan De Lien, Jan Van Laer, Simon Van Damme, Zohra Othman en Raf Jespers. Onze advocaten brachten toespraken inzake de huidige privacywetgeving in België en de het huidige immigratiebeleid.

Interview van Jan Buelens in Solidair: Verdeeldheid zaaien om stakingsrecht NMBS onderuit te halen

Jan Buelens - 17/11/2016

De regering heeft een hervorming uitgewerkt die erop neerkomt dat kleine spoorvakbonden niet meer kunnen staken. Een maatregel die uiteindelijk nefast zal zijn voor álle werknemers en zelfs voor iedereen die ijvert voor kwaliteitsvolle dienstverlening op het spoor, zegt advocaat Jan Buelens...

Lees meer...

Met of zonder dwangsom, er moet een visum aan de Syrische familie worden afgeleverd

PROGRESS Lawyers Network - 07/11/2016

In het dossier van de Syrische familie hebben we net kennis genomen van de beschikking van de Rechtbank van Eerste aanleg van Brussel over de kwestie van de dwangsommen.

Lees meer...

Naar aanleiding van de weigering van staatssecretaris Francken om een visum af te leveren in uitvoering van de beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV), werden wij genoodzaakt om een dwangsom te vragen.

De rechter bevestigt vooreerst dat de familie in gevaar verkeert en dat een visum dient te worden afgeleverd zoals de RVV het oplegt.

De rechter heeft daarentegen, verrassend genoeg, beslist dat zij niet bevoegd zou zijn om een dwangsom op te leggen in deze materie.

De weigering van de rechter om een dwangsom uit te spreken, ontneemt de familie elk drukkingsmiddel om een einde te stellen aan de onwettelijke houding van de staatssecretaris.

De Syrische familie beslist dan ook om beroep aan te tekenen tegen de beschikking.

Een dwangsom vormt slechts een drukkingsmiddel om een juridische beslissing te doen naleven. Met of zonder dwangsom, de staatssecretaris is gehouden de beslissing van de RVV na te leven en dient dus een visum af te leveren.

Gezien de onwettelijke weigering van de staatssecretaris vragen wij aan Eerste Minister Michel om zich over het dossier te ontfermen teneinde een einde te maken aan deze onmenselijke en illegale situatie. Laten we vooral niet vergeten dat het hier gaat om een gezin met twee kinderen van vijf en acht jaar dat zich in het hart van de oorlog bevindt.

Deze beschikking is een vrijgeleide voor de Belgische staat om rechterlijke beslissingen naast zich neer te leggen en de scheiding der machten niet langer te respecteren.

Verduidelijkingen met betrekking tot de Syrische familie

PROGRESS Lawyers Network - 04/11/2016

Wij betreuren dat in een recent artikel onze cliënten worden besmeurd dit om de grond van de zaak te verzwijgen: het feit dat een rechter mijnheer Francken heeft veroordeeld tot het afleveren van een visum aan onze cliënten en dat hij blijft weigeren dit arrest uit te voeren. De uitspraak dient uitgevoerd te worden zelfs indien een beroepsprocedure hangende is...

Lees meer...

Ten opzichte van de insinuaties in het artikel wensen we opnieuw de feiten centraal te zetten :

  1. Onze cliënt is ondernemer en werkzaam voor de Kamer van koophandel van Aleppo. De Kamer van koophandel van Aleppo is erop gericht om de economische belangen van de Syrische ondernemers te behartigen. De Kamer van koophandel heeft uiteraard geen enkele band met de oorlog. In het kader van zijn professionele activiteiten heeft onze cliënt gereisd in het verleden. Bovendien had onze cliënt een eigen bedrijf doch dat werd volledig verwoest door de oorlog.
  2. Onze cliënt is geschokt door de oorlog die zijn land volledig verwoest. Zijn land waar hij steeds heeft van gehouden. Hij is nooit politiek actief geweest is nooit lid geweest van welke partij of groep dan ook.
  3. Onze cliënt leeft met zijn vrouw en twee kinderen in en appartement dat eigendom is van hun oom. Hun eigen huis werd immers verwoest door de oorlog. De internationale gemeenschap en de Belgische bevolking erkennen op unanieme wijze dat de oorlogssituatie in Aleppo verschrikkelijke gevolgen heeft voor de burgerbevolking.
  4. Deze pogingen om onze cliënten te besmeuren zijn niet alleen onaanvaardbaar maar brengen hun leven direct in gevaar.

Niets van dit alles zou ertoe mogen doen wanneer het erop aankomt een familie met twee kinderen te beschermen. Het is absoluut dringend om de visa af te leveren.

Antwoord op de desinformatie van Mijnheer Francken in de media en op de sociale media:

PROGRESS Lawyers Network - 28/10/2016

Mijnheer Francken stampt wild om zich heen maar de realiteit is dat hij 4 gerechtelijke beslissingen naast zich neer legt, en hiermee de basisprincipes van onze democratie verwerpt...

Lees meer...

1. De Syrische familie verblijft nog steeds in Aleppo;

  2. Er is geen Belgische ambassade in Syrië, dus de visumaanvragen moeten ingediend worden op de ambassade in Libanon. De aanwezigheid in persoon wordt daarvoor geëist;

  3. De vader tracht een uitweg te zoeken voor zijn familie, en moet daarvoor een land in oorlog doorkruisen met het enorme risico slachtoffer te worden van snipers, bombardementen, … Geen enkele liefhebbende vader wil zijn eigen kinderen blootstellen aan dergelijke risico’s. Eenmaal de visumaanvraag werd ingediend om het vluchten mogelijk te maken, keerde hij dan ook terug naar het appartement waar zijn familie zich verschanst in de hoop te ontsnappen aan kogels en bommen;

  4. De situatie van de vluchtelingen in Libanon is catastrofaal. [1]

Het is al te gemakkelijk om raad te geven aan anderen om hun leven en familie te redden vanuit de comfortabele positie als staatssecretaris in België.

Het getuigt van een absoluut gebrek aan mededogen van Mijnheer Francken  om nu beschuldigingen te richten aan de vader van dit gezin die alleen maar probeert het leven van zijn kinderen te redden.

De Belgische justitie heeft zich reeds gebogen over de vragen die de Heer Francken zich stelt en heeft de argumenten van diens administratie gehoord. De rechters kennen het dossier en de situatie ter plaatse en heeft de Belgische staat dus met kennis van zaken veroordeeld.

Mijnheer Francken stampt wild om zich heen maar de realiteit is dat hij 4 gerechtelijke beslissingen naast zich neer legt, en hiermee de basisprincipes van onze democratie verwerpt

Een burgerschapsverklaring voor staatssecretarissen dringt zich op.

Lees hier het artikel gepubliceerd in De Standaard. 

Rechters veroordelen Francken tot meer menselijkheid

PROGRESS Lawyers Network - 27/10/2016

De Belgische Staat, in hoofde van Staatssecretaris Francken, werd veroordeeld door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, om een humanitair visum af te leveren aan een Syrisch gezin uit Aleppo. De familie met 2 kinderen van 5 en 8 jaar vroeg een visum aan om de hel te kunnen ontvluchten waarin zij momenteel leven in Syrië. Dit werd geweigerd...

Lees meer...

De zaak werd voorgelegd aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen die eerst in 2 arresten de Belgische Staat oplegde een nieuwe beslissing te nemen en in een derde arrest van donderdag 20 oktober verplicht een visum af te leveren. De staatssecretaris blijft echter volharden in de boosheid en weigert tot op heden de beslissingen van de rechter uit te voeren. Het is ongezien dat een staatssecretaris verschillende rechtelijke beslissingen naast zich neerlegt. Nog verbazingwekkender is het dat hij ervoor kiest dwangsommen te betalen, eerder dan een gezin in hoge nood in Aleppo te helpen. Het respect voor onze rechtstaat en elke zin voor menselijkheid zijn hier ver te zoeken.

De vraag om een visum te bekomen, ingewilligd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, is voor het gezin uit Aleppo de enige mogelijkheid om veilig te kunnen vluchten uit de onmenselijke oorlogssituatie. De weigering van dhr. Francken om het visum af te leveren duwt dit gezin in de handen van de mensensmokkelmaffia.

Het is onaanvaardbaar dat de staatssecretaris de beginselen van de rechtsstaat negeert op de rug van oorlogsslachtoffers.

Lees het artikel van HLN hier en zie de video van VTM hier

Opinie in het kadermagazine van LBC-NVK: 'Hervorming arbeidsrecht: Oude wijn in nieuwe zakken'

Jan Buelens, Lies Michielsen en Leila Lahssaini - 12/10/2016

Hoeveel nieuws bevat het wetsontwerp van Kris Peeters voor de hervorming van het arbeidsrecht?

Lees meer...

Arbeidsrechtspecialisten van het Progress Lawyers Network spreken in het kadermagazine van LBC-NVK over “recepten die in de 19e eeuw schering en inslag waren” en “nefast voor de werknemers”. Hoezo, modernisering?

Lees meer onderaan.

Bijhorende documenten
 Artikel kadermagazine van LBC-NVK

Opinie van Lies Michielsen in De Tijd: '32 uur werken op 4 dagen, dat is verantwoordelijkheid opnemen'

Lies Michielsen - 07/10/2016

Als de minister echt werk wil maken van een betere combinatie werk-vrije tijd en de burn-outs wil verminderen, dan zou hij verheugd zijn met een collectieve arbeidsvermindering van 32 uur werken op 4 dagen...

Lees meer...

Opinie van Mieke Van den Broeck en Selma Benkhelifa in Mo Magazine: 'Europese Unie chanteert Afghanistan om 80.000 vluchtelingen terug te nemen'

Selma Benkhelifa en Mieke Van den Broeck - 05/10/2016

Afghanistan is niet veilig. Het land is na 37 jaar oorlog doodgebloed. Afghanen zijn de tweede grootste groep vluchtelingen die de Europese Unie binnenkomen. Het conflict is actueel en prangend, maar ebde weg uit de publieke opinie...

Lees meer...

Opinie van Marie Doutrepont verschenen in 'Le Soir': 'Réforme de l’aide juridique: Monsieur Geens, cessez de galvauder le terme de «démocratie»!'

Marie Doutrepont - 27/09/2016

Als we het ons financiëel niet meer kunnen veroorloven om al wie in het kader van de juridische bijstand recht heeft op verdediging bij te staan, wie zal het dan doen?

Lees meer...

Wat blijft er over van een Staat die zich zo graag als democratisch profileert wanneer het gaat over het burkini verbod maar die het financieel onmogelijk maakt voor die fractie advocaten die verondersteld wordt mensen te verdedigen die door de samenleving aan hun lot zijn overgelaten, om dat effectief te doen ?

Lees het opiniestuk van Marie Doutrepont, advocate van Progress lawyers Network, over de hervorming van de juridische bijstand dat verschenen is in de krant Le Soir van 7 september 2016: http://www.lesoir.be/1311258/article/debats/cartes-blanches/2016-09-07/reforme-l-aide-juridique-monsieur-geens-cessez-galvauder-terme-democratie

Opinie van Mieke Van den Broeck en Jan De Lien in De Morgen: 'Een grondrecht zal voor iedereen zijn of niet zijn'

Mieke Van den Broeck en Jan De Lien - 26/09/2016

Artikel 15 van de grondwet, over de onschendbaarheid van de woonst, moet voor iedereen gelden, zoniet zal het voor niemand meer gelden...

Lees meer...

Papierlozen, net zoals daklozen, maken deel uit van onze maatschappij en behoren tot de meest kwetsbare bevolkingsgroep. Iedere keer dat de overheid de fundamentele rechten wenst te beperken, test men dit uit op de kwetsbaarsten. Als juristen moeten wij ons daartegen verzetten. Grondrechten zijn er voor iedereen, anders hebben ze geen bestaansrecht. 

Deze opinie werd eerder in De Morgen gepubliceerd: http://www.demorgen.be/opinie/een-grondrecht-zal-voor-iedereen-zijn-of-niet-zijn-b4931232/

Opinie van Jan BUELENS in DEWERELDMORGEN: 'Caterpillar: een wet van hoop voor het zwarte land'

Jan Buelens - 22/09/2016

De sluiting van Caterpillar kan een katalysator zijn om eindelijk een aantal taboes rond collectief ontslag te laten sneuvelen, zo stelt advocaat Jan Buelens...

Lees meer...

Lees meer: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/09/15/caterpillar-een-wet-van-hoop-voor-het-zwarte-land

Lees onderaan ook deze bijdrage van Jan Buelens en Piet Van Den Bergh in Vakbeweging.

Bijhorende documenten
 Opinie Jan Buelens -'Une loi d’espoir pour le Pays noir'
 Artikel Vakbeweging sept.2016

PERSBERICHT Frontex: 'A reinforced Frontex agency: EU turns a deaf ear to NGO’s warnings'

PROGRESS Lawyers Network - 22/09/2016

More powerful than ever and enjoying complete impunity, the EU border management agency has a new name with a reinforced mandate. The European Union has indeed opted for an increase in the means allocated to deportation, control and external cooperation activities, with no regard for the rights of migrants and refugees.

Lees meer...

Lees hieronder
Bijhorende documenten
CPFrontexitMandat-22092016 27/09/2016 108 Kb  
PR-new mandate-22092016 27/09/2016 99 Kb  

Orde van de Dag: 'Mirabeau revisited: de mens als geketende van zijn burgerschap'

Edith Flamand - 12/09/2016

Deze bijdrage van Edith Flamand verscheen in het maartnummer 2016 van Orde van de Dag. Het speciaal nummer gaat over GAS-boetes...

Lees meer...
Deze bijdrage van Edith Flamand verscheen in het maartnummer 2016 van Orde van de Dag. Het speciaal nummer gaat over GAS-boetes...
Bezoek de e-shop van uitgeverij Wolters Kluwer
Bijhorende documenten
 Orde van de Dag_maart 2016_Flamand

Opinie van Raf JESPERS in De Standaard: 'Pro Deo of Pro Theo?'

Raf Jespers - 01/09/2016

RECHT OP ASIEL STEEDS VAKER AANGETAST...

Lees meer...

Het recht op rechtsbijstand is gewaarborgd door de grondwet. In plaats van deze discussie demagogisch toe te spitsen op pro-Deo-advocaten in vreemdelingenzaken, moet het debat gaan over een gegarandeerde, goede pro-Deobijstand, niet alleen voor de vreemdelingen, maar voor elke burger die er nood aan heeft, aldus advocaat Raf Jespers...

Lees hier het volledige artikel: http://www.standaard.be/cnt/dmf20160831_02448181
Lees hier het artikel van Mieke Van Laer in De Knack.

Lees ook de opinie in De Morgen van voorzitster Vlucht: Opinie: Voor de regering blijkt het doel vooral het ontmoedigen van pro Deo, zelfs als dat ten koste van de rechtszekerheid gaat | hervorming pro Deo | De Morgen

Opinie van Raf Jespers in KNACK: 'Het misbruik loert om de hoek'

Raf Jespers - 03/08/2016

Raf Jespers houdt zijn hart vast. Als advocaat en lid van de Liga voor Mensenrechten, schreef hij 6 jaar geleden al een verontrustend boek (Big Brother in Europa) over de aantasting van burgervrijheden in de strijd tegen terreur...

Lees meer...

Lees hieronder het interview in Knack:

Knack: 'Het misbruik loert om de hoek'

 

Opinie van Raf JESPERS in Dewereldmorgen: 'Doodstraf, niet opnieuw'

Raf Jespers - 03/08/2016

'Ik zal het maar niet hebben over het nogal problematisch afschrikkingseffect van de doodstraf voor zelfmoordterroristen. Maar de lichtzinnigheid waarmee door een collega over het herinvoeren van de doodstraf wordt gesproken is verontrustend. Als die collega dan nog als een briljant jurist wordt voorgesteld breekt mijn klomp'...aldus Raf Jespers

Lees meer...

Lees hier het artikel verschenen in Dewereldmorgen: 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/08/03/doodstraf-niet-opnieuw

Opinie van Loïca Lambert en Thomas Mitevoy verschenen in 'Le Vif'

Thomas Mitevoy en Loïca Lambert - 29/07/2016

Op het ogenblik dat Turkije op flagrante wijze talrijke fundamentele rechten met de voeten treedt, besluit de Europese Unie er geen gevolg aan te geven...

Lees meer...

Op het ogenblik dat Turkije op flagrante wijze talrijke fundamentele rechten met de voeten treedt, besluit de Europese Unie er geen gevolg aan te geven wat betreft het bevoorrechte partnerschap van dat land met de EU in verband met het beheer van de migratiegolf.

Lees het artikel van Loïca Lambert en Thomas Mitevoy dat verschenen is in het tijdschrift Le Vif (Franstalig):
http://www.levif.be/actualite/international/n-est-il-pas-temps-de-remettre-en-question-l-accord-ue-turquie/article-opinion-530561.html

Interview van Jan Buelens in 'Moustique' over het stakingsrecht in België

Jan BUELENS - 20/06/2016

Bij falen van het sociaal overleg blijft staken een goed middel om zich te laten horen. Indien dat recht afgeschaft wordt komen we terecht in een sociaal systeem zoals in het Verenigd Koninkrijk waar enkel stakingen om beroepsredenen mogen georganiseerd worden.

Lees meer...

Lees onderaan het interview (Franstalig): "SANS GRÈVE, LES PATRONS ONT TOUS LES POUVOIRS"

Bijhorende documenten
Interview Moustique: "SANS GRÈVE, LES PATRONS ONT TOUS LES POUVOIRS" 20/06/2016 59 Kb

Burgerlijke ongehoorzaamheid mag niet veroordeeld worden

Selma BENKHELIFA - 17/06/2016

Vandaag zou Rosa Parks in België veroordeeld zijn. Vorige week werd een vrouw door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg veroordeeld: ze was in het vliegtuig rechtgestaan omdat ze uit solidariteit, empathie en medelijden tevergeefs geprobeerd had een uitwijzing naar Congo te verhinderen.

Lees meer...

Opinie van Jan BUELENS in DE TIJD: 'De toekomstvisie van Geens is niet die van de spelers van justitie'

Jan BUELENS - 23/05/2016

Het zit er bovenarms op bij justitie. Een drie weken durende cipiersstaking, advocaten die actie voeren voor het behoud van een kwaliteitsvolle rechtsbijstand en magistraten die dreigen actie te voeren wegens een structureel personeelstekort. Voor de laatste twee beroepscategorieën is dat geleden van de Eerste Wereldoorlog. Een bewijs dat de onvrede diep zit.

Lees meer...

De eerste voorzitter van het Hof van Cassatie is geen man die regelmatig publieke verklaringen aflegt, integendeel. Tot hij afgelopen weekend minister van Justitie Geens onder vuur nam. Die uitspraken passen in wat de langste actie-aanzegging ooit moet zijn, want Geens werd al op 20 maart 2015 gewaarschuwd dat er een beleidswijziging moest komen. Zoals altijd luisterde hij ongetwijfeld, maar in essentie veranderde hij niets aan zijn beleid.

Elk protest in een corporatistische en conservatieve hoek duwen is gemakkelijk, maar het debat is veel fundamenteler. De inzet is het gebrek aan middelen, in het bijzonder personeel. Zonder minimale middelen moet men immers improviseren. Een voorbeeld: als noodmaatregel zijn de Nederlandstalige griffies van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg ‘s namiddags niet meer telefonisch bereikbaar. En het is niet dat men als burger dossierinformatie kan raadplegen op een performante website... Als velen nu al op hun tandvlees zitten, hoe zal het dan zijn aan het einde van de legislatuur, wanneer de zwaarste besparing is gepland?

Net als de cipiers vragen de magistraten geen loonsverhoging, maar meer personeel om een dienstverlening tout court te kunnen verzekeren. Ook als die personeelskaders wettelijk zijn verankerd legt de minister ze naast zich neer. De situatie doet zelfs MR-Senaatsvoorzitster Christine Defraigne besluiten dat de middelen van justitie onder het vitale minimum liggen.

Dat de uitgaven voor justitie in andere landen lager zouden liggen is geen argument. Niet alleen zijn die systemen onvergelijkbaar, de vraag is ook welke dienstverlening er wordt geboden. In Frankrijk stelt de minister van Justitie dat justitie door de besparingsdwangbuis ‘clochardiseert’, maar voor de Belgische minister is er geen vuiltje aan de lucht. De enige maatstaf is de concrete realiteit, en geen theoretisch discours. Als magistraten klagen over de personeelsproblemen en burgers over de dienstverlening, dan moeten hun bezorgdheden vooropstaan.

Perverse potpourri

Geens maakt van beide problemen een perverse potpourri. Hij maakt zich sterk dat de toegang tot justitie moeilijker wordt voor de burger, zodat de werklast voor magistraten vermindert. Naast aanzienlijke financiële drempels (btw op advocatenerelonen, verhoging griffierechten, ingeperkte rechtsbijstand,...) voeren de Potpourriwetten allerlei proceduredrempels in, want ‘mensen moeten twee keer nadenken vooraleer te procederen’. Dat dat nadenken niet even lang duurt voor wie de middelen heeft als voor wie ze niet heeft, ontgaat de minister blijkbaar. Een voormalige vennoot van een zakenkantoor mag zo’n fictie van de gelijkheid aanhangen, maar als minister moet men dat overstijgen.

Achter de discussie over de middelen gaat een veel diepgaander debat schuil over de botsing der machten.

In een neoliberaal denkkader wordt de rechterlijke macht herleid tot een verlengstuk van de uitvoerende macht. Dat gebeurt heel subtiel, maar niet minder dwingend. In de eerste plaats via organisatorische mechanismen (korpsoversten die onder het voortdurend gezag van ambtenaren van het ministerie van Justitie worden geplaatst), maar zo’n inbedding heeft ook inhoudelijke gevolgen. Als justitie minder middelen heeft, kan het geen complex onderzoek voeren naar financiële fraude of naar de overheid, die ook wel eens de wet durft te schenden.

Met een boutade: minder middelen geven aan justitie is in het voordeel van wie meer middelen heeft.

De eisen van de magistraten, advocaten en cipiers verdienen dus goedkeuring. Zijn alle problemen van de baan als ze worden ingewilligd? Verre van. Nagenoeg alle spelers erkennen de realiteit van justitie met twee snelheden, of klassenjustitie. Justitie op mensenmaat wordt een werk van lange adem. Maar het debat vandaag is dus cruciaal. Want als de hervormingen van Geens doorgang vinden, wordt de dienstverlening geruïneerd en wordt klassenjustitie geïnstitutionaliseerd. Geen aanlokkelijk toekomstbeeld.

Advocaat Jan Buelens

Opinie van Ivo FLACHET in KNACK: 'Besparingen justitie: 'Luistert Koen Geens naar de klachten of speelt hij verder met zijn orkest op de Titanic?

Ivo FLACHET - 23/05/2016

Het wordt stilaan pathetisch hoe Koen Geens blijft ontkennen dat de besparingen die hij oplegt aan justitie en de hervormingen die hij daarvoor doorvoert, het fundament van de rechterlijke macht in vraag stellen', schrijft Ivo Flachet..

Lees meer...

Le Soir: 'Het antwoord op de crisis in het gevangeniswezen? Het leger natuurlijk!’

Diletta Tatti - 23/05/2016

Met verbijstering maar zonder echt verrast te zijn, vernemen we dat de regering beslist heeft om de dramatische situatie in de gevangenissen te beantwoorden met de inzet van het leger.

Lees meer...

Het teruggrijpen naar Defensie is voortaan het enige antwoord van de regering en van een systeem dat het debat over de grond van de zaak ondergraaft. Het instellen van uitzonderingsmaatregelen is een nieuw paradigma van de regering.

U kan het artikel lezen op de website van 'Le Soir': http://www.lesoir.be/1208442/article/debats/cartes-blanches/2016-05-12/reponse-crise-penitentiaire-l-armee-bien-sur

Opinie van Ivo FLACHET in De Juristenkrant: 'Ordes kunnen beter tandje bijsteken over pro Deo'

Ivo FLACHET - 02/05/2016

Volgens advocaat Ivo Flachet zijn de advocatenordes te braaf in de discussie met de minister over de hervorming van de tweedelijnsbijstand.

Lees meer...

De discussie over de geplande hervorming van de juridische bijstand kende vorige week een hoogtepunt, met een heuse blokkade van het Paleis door de Antwerpse confraters. De weken voordien ondertekenden meer dan 600 advocaten een open brief aan de OVB met de vraag harder op tafel te kloppen in de discussie met het kabinet Geens. Hetzelfde gebeurde in Franstalig België.
Daarna was het de beurt aan Brussel. Daar betoogde het middenveld, verenigd in het platform Recht voor Iedereen, voor de herfinanciering van de pro-Deobijstand en tegen het remgeld. Hun petitie wordt al door meer dan 100 organisaties ondersteund, waaronder de Gezinsbond, het Netwerk tegen Armoede, het ABVV, de KWB.

Toch blijft een officiële “call to action” uit vanwege de OVB en de OBFG. Er leeft een stevig meningsverschil over de hervorming en de te volgen strategie ten opzichte van Minister Geens...

Lees meer hier.

Bijhorende documenten
De Juristenkrant_Opinie tweedelijnsbijstand 12/05/2016 439 Kb

Open brief van Selma Benkhelifa aan Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon

Selma BENKHELIFA - 25/04/2016

Advocate Selma Benkhelifa reageerde in een open brief aan Minister Jan Jambon die in De Standaard (16/4) beweerde dat ‘Een significant deel van de moslimgemeenschap danste naar aanleiding van de aanslagen’.

Lees meer...

Belgische bombardementen in Syrië zouden in strijd zijn met het internationaal recht

PROGRESS Lawyers Network - 07/03/2016

Als advocaten gespecialiseerd in het internationaal recht hebben we met verbazing via de pers vernomen dat de Verenigde Staten België gevraagd heeft om militair tussen te komen in Syrië en de enthousiaste reactie van Didier Reynders hierop.

Lees meer...

De vraag van de Verenigde Staten aan België om in Syrië tussen te komen is illegaal. Het is een daad van agressie en een misdaad tegen de vrede, zoals voorzien door artikel 5 van het Statuut van Rome, de tekst die aan de grondslag ligt van de Internationaal Strafhof.

Artikel 8bis van dit Statuut definieert de misdaad van agressie als volgt: het plannen, het voorbereiden, het in gang zetten of uitvoeren van wapengeweld door een Staat tegen de soevereiniteit, territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid van een andere Staat.

Er bestaan slechts drie uitzonderingen in dewelke een militaire interventie of daden ter voorbereiding van een dergelijke interventie toegestaan zijn in het internationaal recht: wettige zelfverdediging, een verzoek van de Staat op wiens grondgebied de tussenkomst moet plaatsvinden of de toestemming van de Veiligheidsraad van de Verenigde Staten.

De Syrische staat heeft België niet om een militaire tussenkomst gevraagd. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft geen akkoord gegeven voor deze tussenkomst. België werd niet aangevallen. Er is geen wettige rechtvaardiging voor de voorbereiding van een militaire tussenkomst.

Indien België zich op dit pad zou begeven, zal ze zich moeten verantwoorden voor de misdaad van agressie voor het Internationaal Strafhof.

Opinie van Jan BUELENS in DE STANDAARD: De geest van Charles Woeste komt uit de fles, met het accent van Margaret Thatcher'

Jan BUELENS - 19/02/2016

Het geval van Accent Jobs is illustratief voor de manier waarop werkgevers aan de sociale rechten willen knagen.

Lees meer...

De verlenging van de gerechtelijke arrestatietermijn van 24 naar 72 uur: een aantasting van de basisbeginselen van onze rechtsstaat

Pieter STAES - 10/02/2016

De tijdelijke commissie Terrorismebestrijding debatteert volgende vrijdag over de verlengde aanhoudingstermijn van 24 naar 72 uur. Volgens voorzitter Koen Metsu (N-VA) moet deze termijn absoluut grondwettelijk aangepast worden omwille van de veranderde tijdsgeest en het feit dat criminaliteit complexer is geworden.

Lees meer...

Als gevolg van de aanslagen te Parijs in november 2015 kondigde de federale regering aan 18 maatregelen te implementeren ter bestrijding van terroristische aanslagen. Een merkwaardig initiatief was de verlenging van de termijn van de administratieve aanhouding van 24 naar 72 uur.

Deze termijn is thans wettelijk beperkt tot 24u krachtens artikel 12, derde lid van de Grondwet en artikel 1 en 2 van de wet op de Voorlopige Hechtenis. De duur is het resultaat van de delicate evenwichtsoefening tussen enerzijds het recht op persoonlijke vrijheid en anderzijds de belangen van het onderzoek en de bescherming van de openbare orde.

Om deze termijn van 24 uur aan te passen, dient de Grondwet herzien te worden. Dergelijke wijziging kan  uitsluitend plaatsvinden mits opgenomen in de Verklaring tot herziening van de Grondwet. De bekendmaking van deze verklaring tot herziening heeft de ontbinding van de Wetgevende Kamers tot gevolg. Dit beschermingsmechanisme voorkomt dat éénzelfde samengestelde regering en parlement, zonder inspraak van de kiezers, de beoogde grondwetsherziening kan doorvoeren. Er dient derhalve in twee verschillende legislaturen een meerderheid gevonden te worden om de Grondwet te herzien.

Hier wringt echter het schoentje. In de herzieningsverklaring van april 2014 werd enkel gesteld dat wijzigingen konden worden aangebracht aan “artikel 12, derde lid, om de Europese rechtspraak in verband met de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor na te leven”. Deze herziening zou bijgevolg enkel dienen om de Grondwet af te stemmen op de Salduz-rechtspraak van het EVRM. De thans voorgestelde herziening heeft evenwel niets te maken met de Salduz-rechtspraak, met name de rechtsbijstand voor het eerste verhoor van een verdachte. De inhoudelijke beperking die geformuleerd werd bij de herziening van artikel 12, derde lid wordt derhalve compleet miskend. Grondwettelijk is er dan ook geenszins een uitbreiding van de termijn mogelijk.

De bestrijding van terrorisme inroepen als argument voor de verlenging van de termijn is  uiterst gevaarlijk. De plannen van de commissie Terrorismebestrijding  gaan immers verder. Iedere burger kan krachtens dit plan namelijk getroffen worden door de maatregel die oorspronkelijk enkel gericht was tegen terroristen. De algemene verlenging van de voorlopige hechtenis zou tot gevolg hebben dat iemand drie dagen opgesloten kan worden in een politiecel zonder gerechtelijk onderzoek. Dit lijkt moeilijk te vereenzelvigen met het rechtsprincipe van het vermoeden van onschuld.
Wat de aanpassing van de termijn daarenboven nog meer onbegrijpelijk maakt, is het feit dat er reeds een mogelijkheid bestaat voor de onderzoeksrechter om de termijn eenmalig te verlengen met 24 uur. In de praktijk wordt volgens evaluatierapporten evenwel slechts in één procent van de gevallen gebruik gemaakt van deze optie. Het voorstel is bijgevolg  compleet overbodig.

Het recht van ieder individu om binnen de 24 uur na vrijheidsberoving voor een rechter te worden gebracht, mag dan ook absoluut niet beknot worden in het kader van terrorismebestrijding. Dergelijke aanpassing van de termijn betekent een enorme inbreuk op andere fundamentele rechten van alle burgers. Beperkingen op deze rechten zijn enkel geoorloofd indien de inmenging bij wet voorzien is, een legitiem doel dient, noodzakelijk is en evenredig is in verhouding tot het beoogde doel. De maatregel tot verlenging van de 24 uur voldoet evenwel niet aan deze voorwaarden om het doel, het verhinderen van terroristische aanslagen, te bereiken. Het stelselmatig opofferen van vrijheden, die essentieel zijn voor onze democratie, zorgt daarentegen louter voor een illusie van toegenomen veiligheid.

Opinie van Zohra OTHMAN in DE MORGEN: 'De wereldwijde epidemie van seksueel geweld'

Zohra Othman - 15/01/2016

Geweld tegen vrouwen komt in alle delen van de wereld voor, aldus Zohra Othman, advocate en districtsschepen voor de PVDA in Borgerhout. “Daders van geweld tegen vrouwen moeten worden gestraft, los van wie ze zijn”, schrijft ze.

Lees meer...

Geweld tegen vrouwen is een wereldwijde epidemie die steeds feller woedt
Zohra Othman is districts-schepen van Borgerhout (PVDA) en advocate bij Progress Lawyers Network.

Het was een mooi vooruitzicht: weekendje Londen, even weg van de drukte. Terwijl ik mijn bagage aan het pakken was, begon mijn gemoed te keren. Neen, niet door de treinstaking, wel door het nieuws over geweld op vrouwen. Het nieuws over een groep jongeren, van Noord-Afrikaanse origine werd gezegd, die zich op nieuwjaarsnacht in Keulen vergreep aan onschuldige vrouwen. Geweld tegen vrouwen is barbaars. En zo kwam ik opnieuw in Londen, op een congres in november.

'Globaal gezien gaat de toestand van geweld tegen vrouwen erop achteruit en indien het een epidemie zou zijn, was de nood- toestand uitgeroepen'

RASHIDA MANJOO, ZUID-AFRIKAANSE PROFESSOR

Ik nam als advocate deel aan het International Congres on Women's Rights, georganiseerd door de Haldane Society aan de London South Bank University. Sprekers uit alle delen van de wereld kwamen er getuigen over de situatie van vrouwen in hun land. Wie mij bijzonder bijbleef, was de Zuid-Afrikaanse professor Rashida Manjoo, die binnen een mandaat van de VN onderzoek heeft gedaan naar geweld tegen vrouwen in verschillende landen, ook Europese. Haar balans was bikkelhard: "Geen enkel land kan stellen dat er een substantiële vooruitgang is bereikt. Globaal gezien gaat de toestand van geweld tegen vrouwen erop achteruit en indien het een epidemie zou zijn, was de noodtoestand uitgeroepen."

Ook de getuigenis van de Koerdische oorlogsvluchtelinge Houzan Mahmoud was pakkend. Zij vertelde het verhaal van een Koerdisch dorpje dat door rebellen werd aangevallen. Oudere vrouwen werden vermoord, de vruchtbare vrouwen verkracht en de jonge meisjes ontvoerd om als seksslavinnen te worden verkocht. Dit feit haalde niets eens het nieuws. Ook zij was hard voor de internationale gemeenschap: "Geen veroordeling, geen bestraffing, geen maatregelen werden afgekondigd om vrouwen te beschermen tegen deze monsterlijke feiten. Geen woord, enkel stilzwijgen."

De nasleep van het Keulse verhaal deed mij nog meer denken aan de procedure die de Britse advocate Nicola Marshall voert voor 23 Keniaanse en 14 Oegandese jonge vrouwen. Ze werden tussen 1999 en 2013 door eenzelfde piloot van British Airways misbruikt. De piloot had door zijn beroep toegang tot de lokale gemeenschap, waar hij veel aanzien genoot en de vrouwen straffeloos kon misbruiken als privéseksslavin. Het was een ngo die deze praktijk ontdekte, de misbruikte vrouwen bijeenbracht en een advocatenkantoor aansprak om de man en de Britse luchtvaartmaatschappij te laten veroordelen. British Airways weigerde de piloot te ontslaan en ontkent elke verantwoordelijkheid.

Als ik niet op het congres was, had ik wellicht nooit wat van al die verhalen vernomen. Keulen, Zuid-Afrika, Turkije, Groot-Brittannië: de lijst is schier eindeloos. Frankrijk heeft zijn zaak DSK en in de VS lijkt Bill Cosby zich binnenkort ook te moeten verantwoorden voor het een en ander.

'Het is moeilijk vol te houden dat geweld tegen vrouwen alleen een probleem is van de ingebakken genderapartheid van de islamitische cultuur'

Het is moeilijk vol te houden dat geweld tegen vrouwen wereldwijd alleen een probleem is van de ingebakken genderapartheid van de islamitische cultuur, zoals Darya Safia stelt. Ook in België is er een groot probleem van seksisme, aanranding en verkrachting. Een op de drie vrouwen is al in aanraking gekomen met seksuele intimidatie of verkrachting. Darya zegt dat gelukkig maar een minderheid van de moslims zo over vrouwen denkt, waarom dan de feiten per se willen culturaliseren?

Ik gruwel van zoveel misprijzen voor de fysieke integriteit van iemand anders. Ik ben nochtans opgegroeid in een gezin met een moslimachtergrond. Mijn vader werd in de jaren 70 naar België gehaald om te werken op de scheepswerven. Een moslim, een harde werker. Ik mocht studeren, net als mijn zussen, door zijn labeur. Hij eiste respect voor iedereen, in de eerste plaats voor vrouwen.
Daders van geweld tegen vrouwen moeten worden gestraft, los van wie ze zijn
Vooral zijn dochters moesten het goed doen, zodat ze nooit van iemand afhankelijk zouden zijn. Mijn moeder zou eigenhandig elke man hebben aangepakt - moslim of niet - die ook maar een verkeerde blik op een van haar dochters had durven te werpen, mijn broers moesten ons als gelijke met respect en zorg behandelen. Mijn vader, broers, neven en mannelijke collega's zijn vandaag opgestaan in een land waar ze met de vinger worden gewezen omwille van hun moslimachtergrond.

Het standpunt van Darya Safai speelt in de kaart van zij die seksuele intimidatie en verkrachting tot elke prijs willen culturaliseren. Zij staan niet stil bij de aantasting van de fysieke integriteit. Zij zoeken gelijk welk voorwendsel om de samenleving verder te verdelen. Dat is verwerpelijk.

Op het vrouwencongres in Londen werden maatregelen voorgesteld waarbij geen enkele groep werd gestigmatiseerd. Daders van geweld tegen vrouwen moeten worden gestraft, los van wie ze zijn. De internationale gemeenschap moet haar verantwoordelijkheid opnemen door geweld tegen vrouwen als een universele mensenrechtenschending op te nemen in internationale verdragen en zo overheden te dwingen effectief bescherming te bieden aan vrouwen, waar ook ter wereld tegen wie dan ook.

Lees het artikel in De Morgen: http://www.dm.be/s/ax-1452301203379/2hfFay

Zohra Othman, 
Districtschepen Borgerhout, 
Advocate Progress Lawyers Network

Juristenkrant: 'Hervorming pro-deobijstand: tijd voor (re)actie?'

Ivo FLACHET en Lies MICHIELSEN - 18/12/2015

In maart 2015 heeft minister van Justitie Koen Geens zijn justitieplan bekendgemaakt. Hij kondigde vier potpourriwetten aan en een hervorming van het systeem van juridische bijstand.

Lees meer...

De hervorming van de juridische bijstand wordt momenteel besproken in een ‘interkabinettenwerkgroep’. Advocaten Lies Michielsen en Ivo Flachet vinden dat het te snel dreigt te gaan, ‘gezien de snelheid waarmee de andere potpourriwetten door het parlement worden gejaagd’.

Lees hier het volledige artikel uit de Juristenkrant.
Bijhorende documenten
Artikel Juristenkrant pro-deobijstand: tijd voor (re)actie? 18/12/2015 302 Kb

De strijd tegen het terrorisme mag niet gevoerd worden door de democratie in te perken

PROGRESS Lawyers Network - 16/12/2015

10 december is de internationale dag van de mensenrechten.  Die mensenrechten staan na de aanslagen in Parijs ook in ons land onder zware druk.

Lees meer...

Om die reden gaven meer dan 150 mensen die dag gehoor aan de oproep van  de Ligue des droits de l’Homme, le Syndicat des Avocats pour la Démocratie, Progress Lawyers Network, Vrede vzw en de CNAPD om aan het Brussels justitiepaleis te protesteren tegen de voorgenomen anti-terreurmaatregelen van de regering.

Naast sprekers van voornoemde organisaties namen ook  vakbondsverantwoordelijken het woord.  Alhoewel uiteraard door geen van de sprekers een effectieve strijd tegen het terrorisme in twijfel werd getrokken,  werd wel de wijze gehekeld waarop in ons land in de strijd tegen dit terrorisme een aantal democratische rechten en vrijheden dreigen te worden ontmanteld: door de beperking van de rol van de (onderzoeks)rechter in strafrechtelijke onderzoeken ten voordele van de uitvoerende macht, door de verlenging van de voorlopige vrijheidsberoving van 24 naar 72 uur, door de mogelijkheid tot nachtelijke huiszoekingen en meer algemeen door de uitbreiding van de mogelijkheden tot massale controle van de bevolking. Symbolisch werd de rode loper uitgerold voor een aantal basisprincipes van onze rechtstaat zoals het respect voor de grondwet, de vrijheid van meningsuiting, het vermoeden van onschuld,…

De volledige oproep leest u hier

Bijhorende documenten
 10 december-oproep 16/12/2015 290 Kb
 Appel 10 décembre 16/12/2015 272 Kb

Opinie van RAf JESPERS en Jan BUELENS in De Morgen: 'Efficiënt optreden met respect voor de rechtstaat'

Raf JESPERS en Jan BUELENS - 24/11/2015

Wat we nodig hebben in de strijd tegen het terrorisme is maatwerk, gebaseerd op het individuele gevaar en risico en met respect voor de rechtsstaat.

Lees meer...

Opinie van Ivo FLACHET in DEWERELDMORGEN: 'Plannen van minister Geens zetten stille staatsgreep van Openbaar Ministerie verder'

Ivo FLACHET - 17/11/2015

Nu dinsdag en woensdag 17 en 18 november zal er gedebatteerd worden in de kamercommissie justitie over het wetsontwerp “houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie”, beter bekend als het 2de deel van de Potpourri-wetten van minister Geens.

Lees meer...

Opinie van Jan BUELENS in DE TIJD: 'In debat over stakingsrecht staat de democratie centraal'

Jan Buelens - 04/11/2015

Kritiek op bepaalde actievormen van de vakbonden mag. En intern nadenken over deze methoden moet, opdat die een zo groot mogelijk draagvlak hebben bij de bevolking. Maar daaraan verbinden dat sommige acties verboden zijn of dat een vereniging vervolgd kan worden, is het cement van de democratie zelf aantasten.

Lees meer...

Opinie Jan Buelens in GVA: 'Werkt het stakingsrecht nog wel?'

Jan Buelens - 27/10/2015

Moet het recht op werk juridisch afdwingbaar worden gemaakt? Of is zo'n nieuw wettelijk kader niet nodig en volstaan nieuwe afspraken tussen vakbonden en werkgevers?

Lees meer...

Lees meer onderaan...

Bijhorende documenten
Opinie Jan Buelens in GVA 20151027 27/10/2015 157 Kb

Opinie van Ivo FLACHET in KNACK: 'Een deurwaarder die rechter mag spelen, is dat wel zo'n goed idee?'

Ivo FLACHET - 19/10/2015

Advocaat Ivo Flachet vreest dat deurwaarders binnenkort te veel macht zullen krijgen. 'Deze evolutie naar het uitschakelen van een rechter is verontrustend.'

Lees meer...

Op vrijdag 16 oktober keurde het parlement het eerste deel van het justitieplan van minister Geens goed. Het gaat concreet over het “Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie”, beter bekend als ‘Potpourri 1’. De regering en de Kamercommissie Justitie hebben het voorbereidende werk er op een drafje doorgejaagd. Ze willen de wetswijziging immers kunnen publiceren in het Belgisch Staatsblad voor 24 oktober, datum waarop de misdaden van de Bende van Nijvel verjaren.

“Wat hebben de misdaden van de Bende met het burgerlijk procesrecht te maken?”, vraagt u zich nu wellicht af. Goede vraag. Niets. Toch gebruikt de regering de Bende als argument om een hele reeks wijzigingen aan te brengen aan het Gerechtelijk Wetboek, zonder echt debat met de actoren van justitie en het betrokken middenveld.

De regering wil 10% besparen op het budget van justitie en dat door de “overconsumptie” bij justitie aan te pakken. Dat wil minister Geens bereiken via 4 methodes...
Lees hier meer.

Bijhorende documenten
 Opinie Ivo Flachet over PP1 en deurwaarders 19/10/2015 328 Kb

Namens een aantal vredes- en mensenrechtenorganisaties vroeg advocaat Jan Buelens de documenten op die de aanwezigheid van het leger op straat rechtvaardigen

Jan BUELENS - 23/09/2015

De verschillende overheden weigerden deze documenten te bezorgen maar de Commissies voor Openbaarheid van Bestuur volgden hun redenering niet.

Lees meer...
Het Franstalige dagblad Le Soir maakte hiervan volgend overzicht en interview van Jan Buelens.
Bijhorende documenten
Le Soir_20150923 23/09/2015 148 Kb

Dewereldmorgen: Ivo Flachet doorprikt het non-beleid van de EU ten aanzien van vluchtelingen en stelt elf alternatieve maatregelen voor

Ivo FLACHET - 17/09/2015

Over het EU beleid, fort Europa, de "hoge Duitse moraal ... en 11 concrete voorstellen voor een radicaal ander asiel en buitenlands beleid.

Lees meer...

PERSBERICHT: Plan-Geens, zegen of vloek voor een toegankelijke justitie ? Analyse Potpourri 1 van het platform Recht voor Iedereen

Ivo FLACHET - 11/09/2015

Het platform is van oordeel dat het plan Geens neerkomt op de verdere afbouw van justitie als publieke dienst, de beperking van de rol van de onafhankelijke rechter, een kwaliteitsafname van de rechtspraak en de verhoging van de drempel voor de toegang tot justitie.

Lees meer...

De maatregelen die het "Potpourri 1" wetsontwerp voorziet, maken de rechtsgang moeilijker voor de burger. Ook in dat kader is de geplande verstrenging van het Pro Deo systeem zeer nefast. Het zal de kwaliteit van de bijstand verlagen en het duwt nog meer mensen uit het systeem.

Het platform vraagt een grondig debat over justitie met een toegankelijke en democratische rechterlijke macht met voldoende middelen als uitgangspunt.

Wij menen dat een uitgeklede justitie de rechten van de burger niet beter zal beschermen. Integendeel. Ook de gewone burger zal de dupe zijn van het plan Geens.

In bijlage vindt u onze analyse van Potpourri 1. Onderaan de korte inhoud.

* Het Platform Recht voor iedereen verenigt 22 organisaties die ijveren voor een betere toegang tot justitie voor iedereen, ook en vooral de meest kwetsbare groepen.

Lees ook het opiniestuk op knack.be.

http://pvda.be/artikels/pvda-vraagt-bevriezing-justitiehervorming-die-toegankelijke-en-democratische-justitie

Voor het platform Recht voor Iedereen
Hilde Linssen, Netwerk tegen Armoede, 0474 53 69 06
Ivo Flachet, advocaat bij Progress Lawyers Network, 0476 94 72 58

Korte inhoud van standpunt van Recht voor Iedereen

0. Voorafgaandelijk : Plan-Geens, zegen of vloek voor een toegankelijke justitie ?

1. Zwaardere vormvereisten nefast voor rechtzoekende zonder raadsman (Art. 12-13 PP1 en art. 19 PP1)

2. Kwaliteitsverlies van rechtspraak door afbouw rol openbaar ministerie in sociale en burgerlijke zaken (Art. 14-14-16-17 en art. 67 PP1)

3. Beperking rol van de rechter bij verstekprocedures (Art. 20 PP1)

4. Afbouw nietigheden nefast voor rechtzoekende zonder raadsman (Art. 22-23-24-25-26-27 PP1)

5. Beperking van het hoger beroep (Art. 31 PP1)

6. Een deurwaarder is geen rechter (Art. 33 tot 40 PP1)

7. Afschaffing schorsend beroep beperkt feitelijk het recht op een hoger beroep (Art. 41 tot 45)

8. Nabijheid en toegankelijkheid van justitie wordt afgebouwd (Art. 58 en 79 PP1)

9. Afschaffing van de collegiale kamers leidt tot kwaliteitsverlies (Art. 61 tot 66 PP1)

10. Besluit : grondig debat nodig over toekomst van justitie

Bijhorende documenten
 Analyse du Pot-pourri 11/09/2015 18 Kb
 Analyse en standpunt 11/09/2015 58 Kb

Advocatenkantoor wint kort geding tegen Nederlandse staat: telefoons mogen niet afgeluisterd worden.

Jo Dereymaeker - 07/09/2015

Het Nederlandse advocatenkantoor Prakken d’Oliveira heeft onder haar klanten heel wat individuen en organisaties waarin de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD, de staatsveiligheid) geïnteresseerd is. In tegenstelling tot het Openbaar Ministerie dat onderzoek doet in strafzaken, is de AIVD blijkbaar niet aan strenge regels gebonden voor het afluisteren van advocaten.  In naam van de “veiligheid” werden de telefoons van advocaten jarenlang afgeluisterd, ook al waren zij zelf geen gevaar voor de openbare veiligheid, men had enkel interesse in de informatie van hun cliënteel.

Lees meer...

De minister van Defensie liet in december 2014 weten dat ook de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst advocaten afluistert. Dat gebeurt steeds zonder voorafgaande rechterlijke toetsing en op basis van geheime interne richtlijnen. De enige controle die er is, vindt plaats door de betrokken minister. Volgens advocaat Michiel Pestman is dat "geen onafhankelijke toets, maar een slager die zijn eigen vlees keurt”.

Advocaten en cliënten moeten echter in vertrouwen met elkaar kunnen communiceren, zonder dat het risico bestaat dat die informatie bij anderen bekend wordt. Alleen op die manier kunnen advocaten hun rol in de rechtsbedeling goed vervullen. Het zogenaamde verschoningsrecht van advocaten vormt een ankerpunt van de rechtsstaat. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat het verschoningsrecht van advocaten nauw verbonden is aan het beginsel van fair trial en deel uitmaakt van het recht van advocaten op een (professioneel) "privéleven". Het afluisteren van verschoningsgerechtigden, waaronder advocaten, is dan ook alleen toegestaan als een onafhankelijke rechter de noodzaak daarvan van te voren toetst. 

Aangezien de Nederlandse regering geen graten in deze manifeste schendig van de vertrouwelijkheid van het contact tussen advocaten en cliënten zag, werd een procedure in kort geding aangevat en gewonnen. Ook de Raad van Europese Balies kwam tussen.

In haar uitspraak van 1 juli 2015 oordeelde de kortgedingrechter in Den Haag dat het tappen en registreren van communicatie met advocaten moet gestaakt worden, minstens zolang de procedure niet aan de eisen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voldoet. De reeds verkregen informatie mag evenmin zonder onafhankelijke controle aan het Openbaar Ministerie overgemaakt worden.

“Dit is goed nieuws voor iedereen; niet alleen alle advocaten, maar ook iedereen die er misschien ooit een nodig heeft.”

Lees hier de uitspraak: 
http://www.prakkendoliveira.nl/nl/nieuws/prakken-doliveira-wint-kort-geding-staat-moet-stoppen-met-tappen-advocaten/

Opiniestuk in Dewereldmorgen: 'Raad van State en Nationale Arbeidsraad kritisch voor justitiehervorming'

Ivo FLACHET - 13/07/2015

“Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie”1, ook gekend als Potpourri I...

Lees meer...

Het document dat voorligt in de commissie betreft een bundel van 367 pagina's. Het bevat onder andere een lijvig advies van de Raad van State...

Lees meer: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/07/raad-van-state-en-nationale-arbeidsraad-kritisch-voor-justitiehervorming

Tijdschrift Samenlevingsopbouw: 'PROGRESS Lawyers Network - verzet in en buiten de rechtbank'

PROGRESS Lawyers Network - 01/07/2015

In het driemaandelijks tijdschrift van samenlevingsopbouw is een artikel verschenen over wie PROGRESS Lawyers Network is en waar wij voor staan

Lees meer...

Wij zijn ervan overtuigd dat een principiële en goede juridische verdediging gekoppeld aan het streven naar maatschappelijke verandering tot daadwerkelijke resultaten kan leiden. We willen de individuele verdediging van onze cliënten zoveel mogelijk koppelen aan de strijd voor rechten van een grotere groep mensen...

Lees meer hier 

Bijhorende documenten
Artikel Samenlevingsopbouw juni 2015 01/07/2015 475 Kb

KNACK: 'De gewone burger blijft bij justitie steeds meer in de kou staan. De kleine consument al helemaal'

Ivo FLACHET - 24/06/2015

Het platform 'Recht voor Iedereen' schrijft dat ook de gewone burger de dupe zal zijn van het hervormingsplan voor Justitie van minister Koen Geens.

Lees meer...

Ook de gewone burger zal de dupe zijn van het hervormingsplan voor Justitie van minister Koen Geens', schrijft het platform 'Recht voor Iedereen'. Zij voeren vandaag actie tegen de voorstellen die de toegang tot het recht moeilijker maken.

http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-gewone-burger-blijft-bij-justitie-steeds-meer-in-de-kou-staan-de-kleine-consument-al-helemaal/article-opinion-581315.html

Ondertekenaars:

Ondertekenaars vanuit het Platform Recht voor Iedereen - Justice pour Tous (een platform van 22 organisaties die ijveren voor een beter toegankelijke justitie voor iedereen, en in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen).

Frederic Vanhauwaert, Algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Ivo Flachet, Progress Lawyers Network

Dirk Masquillier, Voorzitter Sector Samenlevingsopbouw

Magda De Meyer, Voorzitter Nederlandstalige Vrouwenraad

Manu Keirse, Gezinspolitiek secretaris Gezinsbond

Gino Hoppe, Algemeen secretaris ACOD/Amio

Vlaams Huurdersplatform, voorzitter Paul Pataer

ACV Openbare Diensten, Secetaris Filip Dudal

MO*: 'Brusselaars halen Syrische vluchtelingen zelf naar België'

Thomas MITEVOY - 22/06/2015

Een aantal Brusselse burgers – een melange van verschillende leeftijden, beroepen en achtergronden – wil doen wat België niet of nauwelijks doet: kwetsbare Syrische vluchtelingen op een veilige manier naar België halen. Engagement van onderuit, een positief en krachtig signaal aan België en Europa.

Lees meer...

Advocaat Thomas Mitevoy legt uit wat een humanitair visum inhoudt... 

http://mo.be/analyse/brusselaars-halen-syrische-vluchtelingen-zelf-belgie

'Rechtszaak opstarten veel moeilijker' zegt politierechter Kathleen Stinckens

PROGRESS Lawyers Network - 18/06/2015

De regels om via de rechter geld van iemand te eisen zijn vorige week veranderd. De nieuwe regels zijn onduidelijk, merken politie- en vrederechters. 'En de drempel om een zaak op te starten ligt voor sommige mensen te hoog', zegt politierechter Kathleen Stinckens.

Lees meer...

Van onze redacteur Nikolas Vanhecke

Brussel

Een voorbeeld: onderweg naar school valt een jongen met de fiets doordat het fietspad er slecht bij ligt en hij overlijdt aan zijn verwondingen.

Tot een strafzaak voor de politierechtbank komt het normaal gezien niet, maar de gemeente kan wel aansprakelijk worden gesteld omdat ze het fietspad slecht heeft onderhouden. De nabestaanden kunnen via de politierechtbank, die verkeerszaken behandelt, een schadevergoeding eisen.

Vroeger volstond het dat één partij het 'rolrecht' van veertig euro betaalde om de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank. (Het woord verwijst naar de 'rol' of agenda van een rechtbank.)

Maar sinds vorige week moet élke eisende partij rolrecht betalen. De regering-Michel wilde met de hervorming van het systeem meer eenduidigheid verkrijgen. Als de gevraagde schadevergoeding minder dan 2.500 euro bedraagt, is het rolrecht bij politie- en vredegerecht veertig euro. Daarboven is het tachtig euro - vroeger verhoogde het bedrag niet.

Ambulance- en ziekenhuiskosten

Hoeveel en door wie dan in bovenstaand voorbeeld moet worden betaald, is allesbehalve duidelijk.

Kathleen Stinckens, politierechter in Leuven en woordvoerster van het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters, legt uit: 'Er zijn verschillende partijen die toch deel uitmaken van hetzelfde gezin. Om te beginnen hebben de vader en de moeder elk apart recht op een morele schadevergoeding. Maar ze kunnen ook samen kosten hebben moeten maken door het ongeval, bijvoorbeeld ambulance- of ziekenhuiskosten. Dat kunnen ze samen terugvorderen.'

'Daarnaast kunnen er ook nog minderjarige kinderen in het gezin zijn. Ook zij hebben recht op een morele schadevergoeding maar worden bij die juridische stap vertegenwoordigd door hun ouders. Zijn ze dan een aparte eisende partij? En moeten al die gezinsleden dan allemaal afzonderlijk het rolrecht betalen?'

Het antwoord op die vragen is niet helder. Navraag bij het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) leert dat er één rolrecht moet worden betaald. Maar de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën ziet dat anders. Daar klinkt het dat voor elk gezinslid een rolrecht moet worden betaald.

Financiën verstuurde op 26 mei een rondzendbrief met de nieuwe regeling, die al een paar dagen later - op 1 juni - van kracht is gegaan. Dat vonden de rechters en griffies, die de administratie van de rolrechten moeten regelen, te snel. Intussen is er al een gewijzigde rondzendbrief verstuurd. Vreemd genoeg is ook die gedateerd op 26 mei.

Politierechter Stinckens heeft niet alleen sterke twijfels bij de duidelijkheid van het nieuwe systeem. Ze vindt het ook minder eerlijk dan vroeger. 'Wie een rechtszaak begint, krijgt altijd te maken met zeer veel onzekere parameters. Doordat de prijs van het toegangsticket is verhoogd, komt de drempel nu nog hoger te liggen', zegt Stinckens. 'Ik betwijfel ook of deze verandering de juiste mensen tegen zal houden. Wie niet krap bij kas zit, laat zich niet afschrikken door deze veranderingen.'

Huurgeschil

De griffiers, die instaan voor de verwerking van de rolrechten, bevestigen dat de drempel hoger ligt dan vroeger. 'De vredegerechten krijgen vooral te maken met eenvoudige kwesties', zegt Freddy Bonnewyn, voorzitter van de Belgische Federatie voor hoofdgriffiers. 'Een huurgeschil, bijvoorbeeld. Veel mensen nemen daarvoor zelfs geen advocaat onder de arm maar komen zelf hun zaak bepleiten. De administratie rond het nieuwe systeem van rolrecht, waarbij er ook een verklaring voor de fiscus moet worden ingevuld, leidt tot verwarring. Het hele systeem, zeker ook de verhoging van de tarieven, is niet billijker dan vroeger. Integendeel zelfs.'

Lees ook:

interview met de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel Luc Hennart:

http://www.levif.be/actualite/belgique/on-assiste-a-une-oeuvre-de-sape-du-pouvoir-judiciaire/article-normal-395057.html

artikel van Ivo Flachet in Knack:

http://www.knack.be/nieuws/belgie/hervorming-justitie-de-potpourri-van-koen-geens-begint-behoorlijk-onfris-te-ruiken/article-opinion-574259.html

Bijhorende documenten
 Juristenkrant_Lenearts 19/06/2015 765 Kb

Voor het eerst verhuurder veroordeeld wegens discriminatie op basis van vermogen

Hind RIAD - 29/05/2015

Met een beschikking van 5 mei 2015 veroordeelde de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Namen een verhuurder,

Lees meer...

die eiste dat kandidaat-huurders een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en een minimuminkomen konden voorleggen wegens discriminatie op basis van vermogen.

Lees hieronder het volledige artikel in de Juristenkrant.

Bijhorende documenten
 Juristenkrant_20150527 29/05/2015 686 Kb

KNACK: 'Hervorming Justitie: De potpourri van Koen Geens begint behoorlijk onfris te ruiken'

Ivo FLACHET - 29/05/2015

'Als onder het mom van verbetering de fundamenten van ons rechtssysteem worden uitgehold, dan is er een ernstig probleem', schrijft Ivo Flachet, advocaat en justitiespecialist bij PVDA. 'De burger heeft het recht om te weten dat de plannen van Koen Geens justitie nog ontoegankelijker en ondemocratischer maken.'.

Lees meer...

Steun Crowdfunding ‘Zonder soldaat straat’

PROGRESS Lawyers Network - 19/05/2015

Vrede vzw, de Liga voor Mensenrechten, CNAPD en de Ligue des droits de l'Homme starten een juridische procedure tegen de aanwezigheid van militairen op straat.

Lees meer...

Vrede vzw, de Liga voor Mensenrechten, CNAPD en de Ligue des droits de l'Homme starten een juridische procedure tegen de aanwezigheid van militairen op straat.
http://nl.ulule.com/ruesanssoldats/

KNACK: 'Bootvluchtelingen: zijn de aangekondigde maatregelen wel de juiste antwoorden?'

Joke CALLEWAERT en Hind RIAD - 23/04/2015

Het actieplan dat Europa voorstelt om nieuwe drama's op de Middellandse Zee te vermijden wordt door Hind Riad en Joke Callewaert van Progress Lawyers Network kritisch tegen het licht gehouden...

Lees meer...

KNACK: ''Justitieplan Koen Geens lijkt op lijf geschreven van cliënten die hij als advocaat verdedigde"

Ivo FLACHET - 24/03/2015

'Wie het justieplan van minister van Justitie Koen Geens bekijkt, vraagt zich af welke lessen hij getrokken heeft uit de bankencrisis en de schandalen rond LuxLeaks en SwissLeaks', schrijft onze advocaat Ivo Flachet.

Lees meer...

'Justitie is geen recht meer, maar een product

Ivo FLACHET - 23/03/2015

Door de rolrechten of ‘griffierechten’ te verhogen wil de regering 20 miljoen euro extra inkomsten realiseren. Tegelijk beweert ze dat dit de toegang tot de rechter niet zal belemmeren. Is dat wel zo? 

Lees meer...

Dreigingsniveau daalt, maar militairen blijven: anomalie of bewuste strategie?

Jan BUELENS - 12/03/2015

Op 9 maart 2015 besliste het OCAD dat het algemene dreigingsniveau daalt van 3 naar 2.Voor bepaalde instellingen blijft niveau 3 behouden. Nochtans behoudt de regering de militairen in de straat tot 13 maart.

Lees meer...

Vooreerst wordt als reden daarvoor opgegeven dat “moet worden nagegaan of de politie de noodzakelijke capaciteit heeft voor deze evolutie”.[1]

Dit is natuurlijk de kar voor het paard spannen. Ook voordat het algemene dreigingsniveau naar 3 was opgetrokken op 17 januari 2015, verzekerde de politie immers de bewaking van bepaalde instellingen waarvoor niveau 3 gold. Er is geen enkele reden waarom ze dit nu niet meer zou kunnen doen.

Bovendien bericht de krant De Morgen [2] dat de regering tegen het einde van de week ‘naar consensus zoekt via werkgroepen’ (over de inzet van het leger).
Er valt te vrezen dat men een rechtvaardiging zoekt voor een permanente aanwezigheid van het leger.

Dit toont eens te meer aan dat men niet bekommerd is om de wettelijke kant van het verhaal. In het protocol van 17 januari 2015 gesloten tussen de ministers van binnenlandse zaken en defensie – en gevalideerd door de regering- staat duidelijk dat de inzet van het leger slechts mogelijk is bij niveau 3. Hoewel we eerder [3] al schreven dat deze inzet juridisch pas kan bij niveau 4, is het behouden van militairen op straat bij niveau 2 zonder enige twijfel volstrekt illegaal.

Zoals we eveneens eerder al schreven[4], is het er de regering waarschijnlijk om te doen de taakverdeling tussen de politie en het leger te bespreken bij de budgetcontrole van eind maart. Dat beide diensten extra financiële middelen toegeschoven krijgen, valt niet uit te sluiten, en dit ondanks de besparingen die de gehele bevolking treffen

Progress Lawyers Network  volgt deze evolutie op de voet op en zal niet nalaten hierover te communiceren.


[1] TwitPolitique RTBF.
Zie ook de verklaring van de regering zelf: “De regering analyseert samen met de betrokken diensten het veiligheidsdispositief dat deze evolutie met zich meebrengt. De regering zal dit dispositief in de loop van deze week aanpassen. In afwachting daarvan blijft de militaire ontplooiing gehandhaafd.” http://www.premier.be/nl/evaluatie-van-het-dreigingsniveau-de-regering-blijft-waakzaam-en-vastbesloten
[2] De Morgen.
[3] Zie ‘5 redenen om tegen het leger op straat  te zijn’ http://www.progresslaw.net/index.php?pg=29&id=1142&lns=1&lns=3&lns=1
[4] Zie ‘5 redenen om tegen het leger op straat  te zijn’ http://www.progresslaw.net/index.php?pg=29&id=1142&lns=1&lns=3&lns=1

Bijhorende documenten

La Libre_20150312 12/03/2015 217 Kb  
LLB_20150312 12/03/2015 99 Kb

Belangrijk precedent: Adecco veroordeeld voor racisme

Jan BUELENS en Leïla LAHSSAINI - 25/02/2015

Op 10 februari jl. veroordeelde het Hof van beroep te Brussel uitzendkantoor Adecco voor discriminatie en racisme.

Lees meer...

Begin van de jaren 2000 gebruikte Adecco de code BBB (Blanc Bleu Belge) om kandidaten van allochtone origine te weren. De uitspraak is een precedent omdat voor de eerste keer een multinationale onderneming op die manier wordt veroordeeld. Het Hof kent een forse schadevergoeding toe van 25.000 euro aan het ABVV en SOS Racisme. AdvocatenJan Buelens en Hind Riad traden in deze zaak op voor beide organisaties.

Meer duiding bij de uitspraak vindt u in het artikel van Vers l’Avenir en in de reportages van RTBF en TV Brussel.
Bijhorende documenten
Adecco_art. L'Avenir 20150225 26/02/2015 224 Kb

5 jaar na de treinramp in Buizingen: de slachtoffers vragen zo snel mogelijk een proces

Jan BUELENS - 24/02/2015

Vijf jaar na de treinramp in Buizingen is de strafprocedure hangende om de verantwoordelijken voor dit drama aan te duiden. Het dossier is momenteel in handen van het Parket; de onderzoeksrechter stelde reeds de NMBS, Infrabel en de treinconducteur in staat van beschuldiging.

Lees meer...

De vereniging van slachtoffers « Catastrophe ferroviaire Buizingen: plus jamais » («Treinramp Buizingen: nooit meer») hield op 11 februari een persconferentie om hun verwachtingen wat betreft het strafproces te benadrukken: de exacte oorzaken van de treinramp kennen en een soortgelijk drama in de toekomst vermijden door het nemen van gepaste veiligheidsmaatregelen. De slachtoffers willen dat de juridische procedure zo snel mogelijk wordt afgerond.

De advocaten Jan BuelensLeila Lahssaini en Marie Doutrepont van PROGRESS Lawyers Network verdedigen verschillende slachtoffers in deze zaak.  Het parket stelde recent dat de zitting van de Raadkamer einde 2015 zal plaatsvinden. Wij zullen deze ontwikkelingen uiteraard van zeer nabij volgen.

Bijhorende documenten
Buizingen 5 jaar later_SUDPRESSE 24/02/2015 474 Kb  
Buizingen_LE SOIR 24/02/2015 369 Kb  
'De NMBS hoopt dat we de ramp vergeten'_DM 24/02/2015 53 Kb

Wanneer spreken terrorisme wordt

Joke Callewaert en Thomas Mitevoy - 06/02/2015

Woensdag 28 januari werd een kind van acht uit het derde leerjaar van een school in Nice verhoord door de politie. De reden daarvoor was dat het de dag na de aanslag op Charlie Hebdo tijdens een klasgesprek woorden van ‘solidariteit’ met de terroristen zou uitgesproken hebben. “Ik sta aan de kant van de terroristen”, zou hij verklaard hebben.

Lees meer...

De verontwaardiging over dit incident is groot. Wie kan nu ernstig menen dat een optreden van politie of justitie het gepast antwoord is op dit soort uitspraken van een achtjarige kind? Deze zorgwekkende uitwas gebeurt nu net in een context van steeds meer repressieve teksten die de vrijheid van meningsuiting verder willen beteugelen.

In Frankrijk bestraft een wet van 14 november 2014 het rechtvaardigen van terrorisme zeer streng: op basis hiervan werden al 234 procedures gestart waarvan er 16 uitmondden in een gevangenisstraf.

In België wil de MR een wetsvoorstel indienen dat nog veel verder gaat en elke persoon wil bestraffen “die bewust (meer bepaald op internet en de sociale media) een mening uit die een terroristisch misdrijf goedkeurt, rechtvaardigt of in een goed daglicht stelt, of die de impact ervan schromelijk minimaliseert en die zo de ideologie die aan de grondslag van het terroristisch misdrijf ligt, legitimeert.”

De wens en de wil om de vrijheid van meningsuiting van personen of groepen te beteugelen die als een bedreiging voor de machthebbers beschouwd worden, bestaat natuurlijk al langer dan vandaag. De laatste Franse en Belgische voorbeelden tonen echter een specifieke tendens: niet zozeer het terroristisch misdrijf zelf wordt geviseerd en ook niet het directe aanzetten tot zulke misdrijven, maar het louter spreken over het misdrijf en zijn oorzaken wordt volledig ingeperkt.

Een terugblik: het bestraffen van uitspraken die de directe aanleiding zijn van het begaan van een misdrijf

Na de oproerige stakingen in de streek van Luik en Charleroi in 1886 zocht men een manier om de leiders van het oproer te criminaliseren. De stakingsleiders, die de strijd tegen de honger en de mateloze uitbuiting aanvoerden, hadden het lef waardige werkomstandigheden en stemrecht te eisen, want toen werden ze op geen enkele manier politiek vertegenwoordigd.

De Belgische wetgever heeft toen het beruchte artikel 66 § 4 in de strafwet ingelast. Dat artikel viseert diegenen die “door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld het plegen van het feit rechtstreeks hebben uitgelokt, zelfs voor het geval dat die aanzetting zonder gevolg is gebleven”.

De Procureur des Konings van Nijvel vond het nodig deze bepaling te gebruiken om de arbeiders van Clabecq te vervolgen toen die actie voerden tegen de sluiting van hun fabriek. Met name Roberto D’Orazio werd toen vervolgd omdat hij het volgende had verklaard: “Als de politie komt om onze actie te verhinderen, dan zal het hier stuiven.”

Het bestraffen van uitspraken die het risico creëren dat er een terroristisch misdrijf gepleegd wordt

De strafwetgeving inzake terrorisme wordt steeds meer preventief en vrijheidsbelemmerend. De Belgische wetgever heeft zo in het strafrechtelijk arsenaal het misdrijf ingevoerd van het indirecte aanzetten tot het plegen van een terroristisch misdrijf.

Dat betekent concreet dat een persoon, ook al roept hij op geen enkele manier op tot terroristische misdrijven, toch veroordeeld kan worden, zelfs zonder enige concrete actie, als een rechter het gevoel heeft een verborgen discours te ontwaren dat aanzet tot het plegen van zulke daden. Zo’n interpretatie is erg delicaat en zal natuurlijk in grote mate afhangen van de overtuiging van de rechter.

“In de toekomst zullen alle uitspraken, of ze nu militant zijn of zich louter baseren op de mensenrechten, begrepen of geïnterpreteerd kunnen worden als het indirecte aanzetten tot terrorisme. We zullen ons op elk niveau in een virtuele logica bevinden”, hekelde Alexis Deswaef, voorzitter van de Ligue des Droits de l’Homme.

Het bestraffen van uitspraken die een terroristisch misdrijf rechtvaardigen

De twee strafbaarstellingen die we hierboven kort vermeldden, zijn gevaarlijk in een rechtstaat. Ze vormen mogelijke inbreuken op de vrijheid van meningsuiting enerzijds en dragen anderzijds een niet te verwaarlozen risico in zich om voor puur politieke doeleinden gebruikt te worden.

De meest recente strafbaarstelling, het indirecte aanzetten tot het plegen van een terroristisch misdrijf, vormt een ernstige inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. Wat men minimum kan verwachten van een rechtstaat is om deze nieuwe bepaling te evalueren alvorens men verder gaat in het beperken van onze fundamentele rechten.

Zonder echter een ernstige evaluatie van de bestaande wetgeving af te wachten, profiteert de MR van het ‘gunstige’ klimaat om een wetsvoorstel in te dienen dat een mening strafbaar stelt “die een terroristisch misdrijf goedkeurt, probeert te rechtvaardigen of in een goed daglicht stelt, of die de impact ervan schromelijk minimaliseert.”

In een interview in La Libre Belgique geeft mijnheer Ducarme uitleg over zijn voorstel: “We hebben gegevens uit Frankrijk waaruit blijkt dat na de gebeurtenissen in Parijs, in één week tijd, 17.000 berichten geregistreerd  werden die de aanslagen rechtvaardigden. We moeten zulke berichten ook in België kunnen registreren.” De ‘liberaal’ Ducarme verbergt niet dat hij een massale controle op meningen en gedachten wil instellen. En hij voegt er trots aan toe: “Onze tekst is een beperking van de vrijheid van meningsuiting, maar we aanvaarden die volledig.” Mijnheer Ducarme spreekt zichzelf graag tegen: ’s morgens is de vrijheid van meningsuiting “niet onderhandelbaar”, ’s avonds wordt er vervolgd voor het rechtvaardigen van terroristische misdrijven.

Het is gevaarlijk om een uitspraak waarin het terrorisme verheerlijkt wordt als terrorisme te beschouwen, want de grens tussen het louter hebben van een mening over iets en het rechtvaardigen van iets is zeer vaag. In plaats van het terrorisme zelf, viseert dit wetsvoorstel iedereen die afwijkende en/of radicale ideeën heeft.

Als deze tekst aangenomen wordt, zal het bijzonder gevaarlijk worden om over de vele oorzaken van terrorisme te praten, zoals bijvoorbeeld het falen van de overheid in de volkswijken (concentratiescholen, gebrek aan sociale woningen…) of onze riskante deelname aan sommige militaire interventies. Dit verbod om zich uit te spreken, om van gedachten te wisselen, om niet akkoord te gaan om een bepaalde daad terroristisch te noemen, spruit voort uit een bepaalde oorlogslogica waarin ‘de vijand’ gediaboliseerd moet worden, waarin zijn daad niet uit te leggen valt omdat hij het absolute kwaad incarneert en hij de vernietiging van ons model wil, dat het wezen van de democratie vormt. Nu er zo gepronkt wordt met bepaalde troeven een autoritair regime waardig, zou men kunnen gaan twijfelen aan die pretentie.

Afgezien van deze kritiek is het noodzakelijk om het begrip terrorisme in vraag te blijven stellen. Gezien de huidige dolle race naar steeds meer veiligheidsmaatregelen, is het erg delicaat geworden om daarover te spreken. Als het voorstel van de MR wet wordt, zal het onmogelijk worden.

Terrorisme is een politiek en subjectief concept. Dit lasterlijke etiket kan om verschillende politieke redenen gebruikt worden. Werden in het verleden ooit al als terroristische organisaties beschouwd: een vakbond, een bevrijdingsbeweging, een milieubeweging en de hele strijd tegen de apartheid. Laat ons niet vergeten dat het tot 2008 geduurd heeft eer Nelson Mandela, Nobelprijswinnaar voor de Vrede in 1993, en zijn partij van de beruchte terroristenlijst van de VS gehaald werden.

Standpunt gepubliceerd op de website van RTBF: http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_quand-la-parole-devient-terrorisme?id=8899986&utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+RtbfInfo-Opinions+%28RTBF+info+-+Opinions%29