home3.jpg
home3.jpg
home2b.jpg
home2b.jpg
home1.jpg
home1.jpg
  • home3.jpg
  • home2b.jpg
  • home1.jpg

MENSENRECHTEN ZIJN GEEN VODJE PAPIER
- A rechten zijn mijn rechten -

Vrijdag 9 december, om vijf voor twaalf (!) bracht de herinnering aan de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december 1948 zo’n dertig à veertig demonstranten samen op de hoogste trappen van het Antwerpse justitiepaleis.

Die trappen waren voor de gelegenheid bekleed met een rode loper beschreven met mensenrechten (“recht op een eerlijk proces” “recht op privé-en familieleven” “verbod op foltering” “verbod op discriminatie”, enzovoort). Een toonbeeld van de staat van mensenrechten: met de voeten getreden en vertrappeld.

  

Mieke Van Laer van het organiserend PROGRESS Lawyers Network gaf als spreker de aftrap met een pijnlijke round-up: ook in  België en Antwerpen is de tendens ingezet om de grondrechten van iedere burger aan te vreten onder het mom van meer veiligheid of een grotere marge (op de winst, niet op de rechtstaat of samenleving). A rechten zijn mijn rechten?

Uitkijkend over ‘t Stad getuigden sprekers uit diverse hoeken over de dagelijkse realiteit van gewapend bestuur voor asielzoekers en andere vreemdelingen (advocaat Benoit D’ Hondt), de staalharde hand van de politie jegens (gekleurde) jongeren (Nina Henkens van Uit de Marge) en de ontwrichtende problematiek van discriminatie (Hakim Benichou, Samenlevingsopbouw).

Sprekers Veerle Verleyen voor LBC-NVK en Levi Sollie (ABVV) kaderden de pogingen om vakbonden hardhandig de mond te snoeren binnen de structurele desintegratie van respect voor de mensenrechten. De commentaren  van stand-upcomedian Bert Gabriëls (zie onder meer “Terug naar eigen land”) ontblootten de ernst van het niet-ernstig nemen van de mensenrechten.  “Waar de mensenrechten ooit geschreven werden als een oplossing, worden ze nu geframed als een probleem.”

Oud-strijders Ludo De Brabander van vzw Vrede en Paul Pataer (Liga voor Mensenrechten) spraken zich krachtig uit tegen de keuze van de overheid om zich eerder in te laten met geldgewin en politiek gespin dan met de bescherming van haar burgers en hun hoogste goed, de mensenrechten.

Een geslaagde actie en start van een traditie, zoals ons beloofd werd door Lies Michielsen (PROGRESS Lawyers Network).  Ze herinnerde ons aan de verantwoordelijkheid van ieder van ons om het publiek te informeren over mensenrechten. Want mensenrechten zijn GEEN vodje papier.

Lees ook het uitgebreid verslag van de actie in A'pen op DeWereldMorgen: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/12/09/organisaties-trekken-aan-alarmbel-onze-grondrechten-staan-op-het-spel